Základná škola VažecDomáce úlohy

Články za měsíc Červen 2017

Streda 14.06.2017

Publikováno 14.06.2017 v 17:30 v kategorii 4.ročník 2016/2017, přečteno: 54x

MAT - vymyslieť a vypočítať 3 príklady na sčítanie a 3 príklady na odčítanie. Ku každému príkladu urobiť skúšku správnosti.(napr. 5426 - 359=    , 2458 + 5487=SJL - nájsť a napísať do zošita 10 slov, v ktorých nastáva spodobovanie a zakrúžkovať danú dvojicu spoluhlások.ANJ - píšeme test z ANJ - T14PDA - tí, ktorí majú nerozhodné známky skúšam z rastlín Celý článek ›


Utorok 13.06.2017

Publikováno 07.06.2017 v 14:39 v kategorii 4.ročník 2016/2017, přečteno: 47x

CIT -  výstupný test z čítaniaMAT - napísať a vypočítať 3 príklady na odčítanie 3.ciferných čísel od 4.ciferných čísel aj so skúškou správnosti.(napr. 3548 - 458 =       ). Celý článek ›


Pondelok 12.06.2017

Publikováno 07.06.2017 v 14:38 v kategorii 4.ročník 2016/2017, přečteno: 46x

SJL - kontrolný diktát č. 10MAT - výstupný test z geometrieANJ   WB    108/1                    109/1 Celý článek ›


Piatok 09.06.2017

Publikováno 07.06.2017 v 14:36 v kategorii 4.ročník 2016/2017, přečteno: 39x

MAT - výstupný test z matematiky Celý článek ›


Štvrtok 08.06.2017

Publikováno 07.06.2017 v 14:35 v kategorii 4.ročník 2016/2017, přečteno: 31x

SJL - výstupný test zo slovenského jazyka Celý článek ›


Streda 07.06.2017

Publikováno 07.06.2017 v 14:34 v kategorii 4.ročník 2016/2017, přečteno: 37x

MAT      G     - opraviť písomky z geometrie ( narysovať trojuholník a kružnicu podľa zadania).SJL               - zajtra píšeme VÝSTUPNÝ TEST ZO SLOVENSKÉHO JAZYKACIT               - napísať k bájke, autorskej rozprávke, divadelnej hre, rozhlasu a dialógu po jednom príklade. Napr. autorská rozprávka: Africké slnko si ľahko poradí aj s takou záplavou, aká sa na nás zošuchla z nočnej prietrže oblakov. V predpoludňajších hodinách už bola voda… Celý článek ›


Utorok 06.06.2017

Publikováno 06.06.2017 v 13:56 v kategorii 4.ročník 2016/2017, přečteno: 49x

MAT - napísať po tri príklady k daným zadaniam. - v číslach sa nesmú opakovať tie isté cifry.- zaokrúhliť na:desiatky, dvojciferné čísla ( napr. 13´=10)stovky, trojciferné čísla (napr. 315´=300)tisícky, štvorciferné čísla (napr. 4321´=4000)- zopakovať počtové operácie slovomSJL - vyskloňovať slovné spojenie - náš dobrý priateľ v singulári.- skontrolovať DÚ z pondelka cez web. stránku www.slovník.sk- zopakovať časovanie- zajtra PÍŠEME KONTROLNÝ… Celý článek ›


Pondelok 05.06.2017

Publikováno 05.06.2017 v 15:20 v kategorii 4.ročník 2016/2017, přečteno: 37x

MAT  G   - narysuj trojuholník ABC, kde /AB/=6cm, /BC/=60mm, /AB/=6cm               - narysuj trojuholník DEF, kde /DE/=51mm, /EF/=3cm, /DF/=30mm- zopakovať počtové operácie slovom a zaokrúhľovanie.SJL         - napísať po päť slov k daným predponám (bez, do, vy, od, pred).                - napr. za - zakresliť, zaletieť, zamaľovať, zalepiť, zašifrovať.- zopakovať skloňovanie: podstatných a prídavných mien, zámen a… Celý článek ›


Piatok 02.06.2017

Publikováno 02.06.2017 v 16:46 v kategorii 4.ročník 2016/2017, přečteno: 40x

MAT    G      - narysuj úsečku /EF/ = 41 mm- narysuj kružnicu k3 (S3, r3 = 46 mm- narysuj priamku p, a vyznač bod C, ktorý neleží na priamke p.SJL  - zopakovať neohybné slovné druhy Celý článek ›


Štvrtok 01.06.2017

Publikováno 02.06.2017 v 16:42 v kategorii 4.ročník 2016/2017, přečteno: 30x